top of page

שנה

2017

לקוח

Brief

על הפרוייקט

עיצוב תכניה דו חודשית לימקא ירושלים
ימק"א ירושלים הוא מרכז תרבות וספורט הממוקם בלבה של ירושלים. המרכז  חורת על דגלו טיפוח אחווה וידידות בין נוצרים, מוסלמים ויהודים דרך פעילויות תרבות וספורט משותפות.
התכניה יוצאת אחת לחודשיים ומרכזת את כל פעילויות המרכז בשלוש שפות.


ניהול פרויקט והפקה: Brief 

תוכניה YMCA

פרינט

bottom of page