top of page

שנה

2019

לקוח

עיריית ירושלים

על הפרוייקט

מיתוג אירועים קהילתיים למשפחות בירושלים
'שבת ירושלמית' הינו פרויקט פעילויות שבת למשפחות צעירות. בכל שבת מתקיימת פעילות בכמה שכונות במקביל. הפעילויות מיועדות למשפחות צעירות ומתקיימות בפארקים ומרחבים ציבוריים ברחבי העיר.
המיתוג משקף את המגוון והייחודיות הירושלמית, האווירה הקהילתית הנוצרת בפעילויות אלו וכולל איור דמויות ומבנים מהנוף הירושלמי

שבת ירושלמית

מיתוג, מוניציפלי, לוגו

bottom of page