top of page

שנה

2024

לקוח

עמותת בית הגלגלים

על הפרוייקט

עיצוב למכירת התרמה של עמותת בית הגלגלים למען שיקום בית העמותה בעוטף עזה.
את הקמפיין והעיצוב במקום הרמנו תוך שלושה ימים (מהמחשבה על הקונספט והשם עד להדפסה) עם הרבה אנשים טובים ומוכשרים שנרתמו למשימה

מתלבשים בנמל משקמים בעוטף

מיתוג, פרינט, לוגו

bottom of page