top of page

שנה

2021

לקוח

NGO Monitor

על הפרוייקט

מיתוג מחדש ויצירת ספר מותג עבור NGO Monitor - מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.


התהליך כלל אסטרטגיה מיתוגית, שפה גרפית חדשה וספר מותג

NGO Monitor
Re-Branding

לוגו, מיתוג

bottom of page