top of page

שנה

2020

לקוח

הרשות העירונית לתעסוקה, עיריית ירושלים

על הפרוייקט

עיצוב לוגו
הרשות העירונית לתעסוקה בעיריית ירושלים מפעילה מרכזי תעסוקה בכל רחבי העיר הנותנים מענה לאוכלוסיות המגוונות בעיר ויוצרת שיתופי פעולה עם מעסיקים וגורמים משמעותיים הפועלים לקידום התעסוקה בעיר. הרשות העירונית לתעסוקה עוזרת בהכנה לעולם העבודה ובהשמה, מפעילה תכניות, הכשרות, קורסים ואירועים המעודדים השתלבות בעבודה
הרשות ביקשה ליצור לוגו המייצג את הערכים שלה, ומציג אותה כארגון הגג שהיא.
בנוסף על הלוגו לבלוט על יד לוגואים רבים בפרסומים שונים ולהיות מבודל מהם.
כל צבע בלוגו מייצג מרכז תעסוקה של הרשות העירונית.

הרשות העירונית לתעסוקה

מיתוג, לוגו, מוניציפלי

bottom of page