top of page

שנה

2021

לקוח

האגף לקידום עסקים, עיריית ירושלים

על הפרוייקט

י-ם עסקים היא תוכנית מנטורינג של תחום עוסקים מהבית בעירית ירושלים

התוכנית באה לתת כלים לעסקים ביתיים לבסס את העסק ולצאת לעבוד בחלל עבודה משותף כצעד נוסף בקידום העסק.

הפרוייקט כלל ניימינג לתחום 'עוסקים מהבית' , לתוכנית 'י-ם עסקים' ולהאב 'המשרד' , מיתוג ועיצוב גרפי לתוכנית  ולהאב.

על הניימינג : פרסמן תדמית

י-ם עסקים

לוגו, פרינט, מיתוג, מוניציפלי

bottom of page