top of page

שנה

2022

לקוח

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

על הפרוייקט

חידוש לוגו, עיצוב אתר מקצועי עבור חברי ההסתדרות ואתר כללי עבור הציבור הרחב

הלוגו המיתוגולגי של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל הכיל את ראשי התיבות ה.ר.ש ומתוכן יוצא נחש- סמל הרפואה. 

עבודת החידוש נעשתה בעדינות רבה, תוך שמירה על האלמנטים החשובים בלוגו המקורי.


אתר חברי ההסתדרות הינו הפלטפורמה העיקרית המחברת בין החברים ומשמש מוקד משמעותי ליצירת קשרים, פרסום, למידה קבלת הטבות ייחודיות ועוד.


האתר הכללי מנגיש לציבור הרחב את כל אנשי המקצוע הרשומים בהסתדרות לרפואת שיניים בישראל, ניתן לפנות אליהם, לשאול ולקבל מידע ועוד.


ניהול הפרוייקט: פרסמן תדמית

ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

מיתוג, UI, אתרים, לוגו, UX

bottom of page