• Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

לקוח

עיריית ירושלים

על הפרוייקט

מיתוג אירועי ברוטינה - לצאת לשגרה 2021

יצירת שפה גרפית כללית עבור פרסום כלל האירועים המתרחשים ברחבי ירושלים על פני שמונה חודשים

מיתוג משנה עבור אירוע הפתיחה שהתקיים בבית רוח חדשה.


ברוטינה - לצאת לשגרה