שנה

2021

לקוח

עיריית חולון

על הפרוייקט

עיצוב מפה ושלטים עבור תהליך שיתוף ציבור בחולון. 

הפרוייקט נעשה בהזמנת משרד תכנון ערים רן וולף

השידרה הירוקה של חולון

פרינט, מוניציפלי, מיתוג