• Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

לקוח

האוניברסטיה העברית

על הפרוייקט

האתגר השנתי של JLM Impact קורא לפיתוח פתרונות הנוגעים למושג המרחב, בהתייחס למרחבי החיים שלנו: המרחב האישי והביתי, מרחבי העבודה והלימודים והמרחב הציבורי.

מיתוג ההאקתון כלל דף נחיתה, חומרים שיווקיים ותעודות לזוכים

האקתון הבוקר שאחרי