• Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

לקוח

מינהל קהילתי רמות אלון, עיריית ירושלים

על הפרוייקט

שביל רמות הוא שביל הליכה החוצה את שכונת רמות, ומביא אל המרחב הציבורי את המוסדות הקהילתיים, ואת היופי, המגוון והאיכות הקהילתית של שכונת רמות. 

במסגרת הפרוייקט אפיינו את השביל ואת הקהל, יצרנו לוגו ומיתוג כולל, עיצבנו את שלטי התחנות ואת לוחות הגלריה השכונתית הפועלת כחלק מהשביל.

שביל רמות