• Black Flickr Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

לקוח

NGO Monitor

על הפרוייקט

מיתוג מחדש ויצירת ספר מותג עבור NGO Monitor - מכון מחקר המספק מידע וניתוח, מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.


התהליך כלל אסטרטגיה מיתוגית, שפה גרפית חדשה וספר מותג

NGO Monitor Re-Branding