שנה

2019

לקוח

NGO Monitor

על הפרוייקט

יום עיון בנושא עתיד תנועת זכויות האדם בעידן עליית האנטישמיות.
יצירת שפה חזותית לכנס, עיצוב חומרים שיווקיים, דגלים, רולאפים, ועוד

הפקה: נטע פרנק

NGO Monitor כנס

כנסים